Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Το έργο Agile4.0-Cluster υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Agile4Cluster

Agile4.0 Cluster: Ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευέλικτη Βιομηχανία του Μέλλοντος

Ο Συνεργατικός Σχηματισμός Agile4.0 Cluster αποτελεί ένα νέο ενισχυμένο Κόμβο Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κεντρική Μακεδονία, φέρνοντας κοντά 14 κορυφαίους εταίρους στον τομέα της Βιομηχανίας από όλη την Ελλάδα.

Όραμα του Agile4.0 Cluster αποτελεί η ψηφιοποίηση των βιομηχανιών και η ευελιξία της παραγωγής, συνδυάζοντας έρευνα και ανάπτυξη λύσεων τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ο βασικός στόχος του σχηματισμού είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος. Με γνώμονα την καινοτομία των νέων τεχνολογιών του τομέα της Βιομηχανίας 4.0 και πιο συγκεκριμένα της Ευέλικτης Βιομηχανίας, ο Σχηματισμός θα καλύψει επιστημονικές περιοχές, όχι μόνο σε τεχνολογίες που είναι ήδη ευρέως διαθέσιμες στην αγορά, αλλά και σε νέους άξονες ενδιαφέροντος όπως τα συνεργατικά ρομποτικά συστήματα και AGVs, η προβλεπτική συντήρηση μηχανών και εργαλείων, πλατφόρμες διασύνδεσης του Δίκτυο των Πραγμάτων (Internet-of- Things), Λύσεις Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας για βιομηχανικά περιβάλλοντα, λύσεις τρισδιάστατης εκτύπωσης κ.α.

Μέσω του Agile4.0 Cluster τόσο τα υφιστάμενα μέλη όσο και νέες επιχειρήσεις θα γνωρίσουν όλες τις τεχνολογίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Βιομηχανία 4.0 για να βελτιώσουν τις παραγωγικές τους διαδικασίες, να αυξήσουν την ευελιξία των παραγωγικών διαδικασιών τους και να ανταπεξέλθουν στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω του σχηματισμού θα διευκολυνθεί η δημιουργία ενός one stop shop προηγμένων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών από την Βιομηχανία 4.0 για τις επιχειρήσεις παρέχοντας τους έτσι πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, λύσεις κατά παραγγελία, συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναβάθμιση δεξιοτήτων με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής τους διαδικασίας.

Φορείς της Σύμπραξης:

 • Terracom Α.Ε.

 • TITAN
 • Raycap
 • KLEEMANN
 • CERTH/ITI
 • ATLANTIS
 • ΜΕΒΓΑΛ
 • INFORM
 • FIBRAN
 • IKH
 • FIN
 • arx.net
 • PYRAMIS
 • IDE