Εξωστρέφεια - Δημοσιότητα

Οργανωτική Αναδιάρθρωση και Εξωστρέφεια

IoTFeds: Κατανεμημένες Αγορές Δεδομένων για ΙοΤ Ομοσπονδίες

IoTFeds: Κατανεμημένες Αγορές Δεδομένων για ΙοΤ Ομοσπονδίες

Βοΐσκα: Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα

Βοΐσκα: Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα

Agile4.0 Cluster: Ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευέλικτη Βιομηχανία του Μέλλοντος

Agile4.0 Cluster: Ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ευέλικτη Βιομηχανία του Μέλλοντος

Συχνές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις2021-01-27T13:51:00+02:00
Θέλετε άμεση πρόσβαση στα κρίσιμα δεδομένα της εταιρείας σας;2021-01-27T13:06:54+02:00

Καταγράφοντας όλα τα κόστη, τις πωλήσεις και τα έσοδα της εταιρείας σε ένα ολοκληρωμένο λογισμικό ERP μπορείτε να πάρετε σωστές αποφάσεις «στο λεπτό» οποιαδήποτε στιγμή.

Θέλετε να έχετε ενημέρωση των υπολοίπων σε πραγματικό χρόνο;2021-01-27T13:26:55+02:00

Με την χρήση συστημάτων ERP τα υπόλοιπα κάθε προϊόντος ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την καταχώρηση. Αυτού του είδους η ενημέρωση είναι το κλειδί για την επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία.

Θέλετε να έχετε τον έλεγχο των αποθεμάτων;2021-01-27T13:27:30+02:00

Κατά την διαχείριση υπολοίπων των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα πάρα πολλά και στα πολύ λίγα. Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας εξασφαλίζει ότι μια εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση των πελατών της.

Πως μπορώ να βλέπω τα ανεξόφλητα παραστατικά των πελατών μου;2021-01-27T13:28:40+02:00

Τα παραστατικά καταχωρούνται αυτόματα βάση ημερομηνίας. Με σχετική αναζήτηση εκτυπώνονται στην οθόνη με πλήρη στοιχεία του κάθε συναλλασσομένου.

Πως μπορώ να βλέπω ποιο προϊόν κινείται περισσότερο;2021-01-27T13:30:41+02:00

Μέσα στο λογισμικό ERP καταγράφονται οι πωλήσεις ανά κωδικό και ανά ημερομηνία. Με αναζήτηση βάση ημερομηνίας σχηματίζονται τα επιθυμητά γραφήματα.

Πόσο εύκολα μπορείτε να ανακαλέσετε μια παρτίδα παραγωγής;2021-01-27T13:31:16+02:00

Η Ιχνηλασιμότητα αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διεργασία που πραγματοποιείται εντός μίας επιχείρησης που διαχειρίζεται τρόφιμα. Σκοπός της ιχνηλασιμότητας είναι η ανίχνευση των βημάτων παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς και η προέλευση των πρώτων υλών όπως και οι επιχειρηματικοί πελάτες που θα διατεθεί. Με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας επιτυγχάνουμε: 1) Άμεση ανάκληση της παρτίδας, από όλους τους πελάτες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κυρίως ως προς την ασφάλεια τροφίμων και παράλληλα δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών, αποκλείοντας παραγωγούς που προκάλεσαν/προκαλούν προβλήματα. 2) Απόλυτη Runtime κοστολόγηση ανά παρτίδα. Αυτό είναι σημαντικό μιας και όλα τα έξοδα καταγράφονται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής.

Μπορεί ένα έτοιμο πακέτο λογισμικού να ταιριάζει σε όλες τις επιχειρήσεις;2021-01-27T13:31:59+02:00

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες σε κάθε επιχείρηση είναι ίδιες. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. Η Softone, ως πολυεθνική εταιρεία ανάπτυξης ERP λογισμικού επενδύει στη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού.

Χρησιμοποιείται πολλά και διαφορετικά προγράμματα για την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών στην εταιρεία σας;2021-01-27T13:33:26+02:00

Τα ανόμοια λογισμικά συνήθως καθιστούν τις επιχειρηματικές διαδικασίας άσκοπα περίπλοκες. Χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό ERP λογισμικό όλες οι διεργασίες βρίσκονται στο ίδιο σημείο.

Χάνονται πολλές εργάσιμες ώρες από διαδικασίες που περιλαμβάνουν χρονοβόρες εργασίες χειροκίνητης εισαγωγής δεδομένων και επαναλαμβανόμενων ενεργειών;2021-01-27T13:34:58+02:00

Το λογισμικό ERP μπορεί να αυτοματοποιήσει ενέργειες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους και μειώνοντας το χαμένο χρόνο.

Πότε ολοκληρώνεται η απόσβεση του κόστους υλοποίησης ενός ERP project;2021-01-27T13:35:45+02:00

Σύμφωνα με την Microsoft, οι επενδύσεις ERP αποσβήνονται σε διάστημα δύο ετών από την καλύτερη απόδοση της επιχείρησης. Η εγκατάσταση ενός συστήματος ERP δημιουργεί καλύτερες δομές στην επιχείρηση, οι οποίες επιτρέπουν στους εργαζόμενους να εργαστούν αποτελεσματικότερα και πιο παραγωγικά.

Η εταιρεία σας επεκτείνεται και οι υπάλληλοί σας γίνονται όλο και περισσότερο επιρρεπής σε λάθη κατά την καταχώρηση στοιχείων;2021-01-27T13:36:39+02:00

Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η επεξεργασία τους γίνεται όλο και περισσότερο επιρρεπής σε λάθη αλλά ταυτόχρονα και χρονοβόρα για μεγαλύτερες εταιρίες. Το λογισμικό ERP μπορεί να αυτοματοποιήσει ενέργειες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους και μειώνοντας το χαμένο χρόνο.

Πάσχει η αποτελεσματικότητα της εταιρείας σας λόγω κακής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της;2021-01-27T13:37:40+02:00

Όταν οι εργαζόμενοι αδυνατούν να καταχωρήσουν ή/και να μεταφέρουν αποτελεσματικά πληροφορίες παρουσιάζονται φαινόμενα αρνητικών εκβάσεων συνεργασίας. Τυπικά παραδείγματα είναι η απώλεια παραγγελιών και οι πελάτες να μην λαμβάνουν ποτέ κλήσεις follow up. Ένα σύστημα ERP-CRM σας βοηθά να αποφύγετε τέτοιες χαμένες ευκαιρίες.

Πόσο καλά γνωρίζετε την κίνηση των πελατών σας;2021-01-27T13:38:25+02:00

Χωρίς ένα σύστημα ERP δεν έχετε την ευχέρεια να παρακολουθείτε τα αρχεία των πελατών. Αυτό καθιστά δύσκολη την άμεση εξυπηρέτησή τους, όπως στην πραγματικότητα θα μπορούσατε και θα θέλατε.

Πόσο καλά αξιοποιείτε όσα γνωρίζετε για τους πελάτες σας;2021-01-27T13:39:29+02:00

Η εγκατάσταση ενός συστήματος CRM διευκολύνει σημαντικά τη συλλογή, παρακολούθηση, αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση όλων των σημαντικών πληροφοριών για πελάτες και επαφές, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, αυτοματοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα συναφή αρχεία και υποστηρίζει πλήρες ιστορικό ενεργειών πωλήσεων και πιθανών επαφών.

Πως μπορώ να έχω άμεση επικοινωνία με τους πελάτες;2021-01-27T13:45:32+02:00

Όλοι πλέον ασχολούνται με το κινητό τους. Σε όποιο μέρος να βρίσκονται ελέγχουν ταυτόχρονα το κινητό τους τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ότι τα bulk SMS είναι ο πιο άμεσος και γρήγορος τρόπος να μεταφέρετε το μήνυμά σας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής είναι αυτός που καθιστά τη μαζική αποστολή μηνυμάτων τον πλέον αποτελεσματικό και χαμηλό σε κόστος τρόπο να έρθετε σε επικοινωνία με το κοινό που σας ενδιαφέρει και να διατηρήσετε την επαφή με τους πελάτες της επιχείρησής σας.

Πως μπορώ να παρουσιάσω άμεσα πληροφορίες ζωτικής σημασίας για την εταιρεία μου και τις δραστηριότητές της;2021-01-27T13:46:37+02:00

Σκεφτείτε τη διαφήμιση χωρίς έντυπα μέσα, με χαμηλό κόστος και χωρίς το κόστος των μαζικών emails. Μπορείτε να έρχεστε σε επαφή άμεσα με μεγάλο αριθμό ανθρώπων και να παρέχετε άμεσα πληροφορίες ζωτικής σημασίας για εσάς και τις δραστηριότητές σας, οι οποίες χρειάζονται λίγα μόνο λεπτά για να διαβαστούν από τους τελικούς αποδέκτες.

Πως μπορώ να προγραμματίσω την αποστολή μηνυμάτων χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία μου;2021-01-27T13:46:44+02:00

H μαζική αποστολή μηνυμάτων SMS αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο marketing. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία liveall.eu μπορείτε να προγραμματίσετε την αποστολή των sms συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στοχεύοντας η παράδοση να πραγματοποιηθεί στον «ελεύθερο χρόνο» του «target group».

Δυνατότητα αποστολής σύντομου μηνύματος. Πλεονέκτημα ή ελάττωμα;2021-01-27T13:46:50+02:00

Αν και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για κάποιες επιχειρήσεις, το μήνυμα των 160 χαρακτήρων είναι πλεονέκτημα για το sms marketing. Το μήνυμα πρέπει να προσαρμοστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ακέραιο καθώς επίσης και ευανάγνωστο από τον παραλήπτη.