Η εγκατάσταση ενός συστήματος CRM διευκολύνει σημαντικά τη συλλογή, παρακολούθηση, αποθήκευση και εύκολη ανάκτηση όλων των σημαντικών πληροφοριών για πελάτες και επαφές, υποψήφιους πελάτες και συνεργάτες της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, αυτοματοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα συναφή αρχεία και υποστηρίζει πλήρες ιστορικό ενεργειών πωλήσεων και πιθανών επαφών.