Χωρίς ένα σύστημα ERP δεν έχετε την ευχέρεια να παρακολουθείτε τα αρχεία των πελατών. Αυτό καθιστά δύσκολη την άμεση εξυπηρέτησή τους, όπως στην πραγματικότητα θα μπορούσατε και θα θέλατε.