Τα ανόμοια λογισμικά συνήθως καθιστούν τις επιχειρηματικές διαδικασίας άσκοπα περίπλοκες. Χρησιμοποιώντας ένα και μοναδικό ERP λογισμικό όλες οι διεργασίες βρίσκονται στο ίδιο σημείο.