Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι βασικές διαδικασίες σε κάθε επιχείρηση είναι ίδιες. Επίσης, υπάρχει ανάγκη για χρήση σε μεγάλο βαθμό ίδιων πρακτικών και διαδικασιών από τις επιχειρήσεις διαφόρων χωρών. Η Softone, ως πολυεθνική εταιρεία ανάπτυξης ERP λογισμικού επενδύει στη μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας λογισμικού.