Με την χρήση συστημάτων ERP τα υπόλοιπα κάθε προϊόντος ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο κατά την καταχώρηση. Αυτού του είδους η ενημέρωση είναι το κλειδί για την επιτυχία στην παραγωγική διαδικασία.