Κατά την διαχείριση υπολοίπων των προϊόντων θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα πάρα πολλά και στα πολύ λίγα. Η διατήρηση επαρκούς ποσότητας εξασφαλίζει ότι μια εταιρεία μπορεί να ανταποκριθεί στην ζήτηση των πελατών της.