Η χειροκίνητη εισαγωγή δεδομένων και η επεξεργασία τους γίνεται όλο και περισσότερο επιρρεπής σε λάθη αλλά ταυτόχρονα και χρονοβόρα για μεγαλύτερες εταιρίες. Το λογισμικό ERP μπορεί να αυτοματοποιήσει ενέργειες, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα λάθους και μειώνοντας το χαμένο χρόνο.