Όταν οι εργαζόμενοι αδυνατούν να καταχωρήσουν ή/και να μεταφέρουν αποτελεσματικά πληροφορίες παρουσιάζονται φαινόμενα αρνητικών εκβάσεων συνεργασίας. Τυπικά παραδείγματα είναι η απώλεια παραγγελιών και οι πελάτες να μην λαμβάνουν ποτέ κλήσεις follow up. Ένα σύστημα ERP-CRM σας βοηθά να αποφύγετε τέτοιες χαμένες ευκαιρίες.