Η Ιχνηλασιμότητα αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διεργασία που πραγματοποιείται εντός μίας επιχείρησης που διαχειρίζεται τρόφιμα. Σκοπός της ιχνηλασιμότητας είναι η ανίχνευση των βημάτων παραγωγής ενός προϊόντος, καθώς και η προέλευση των πρώτων υλών όπως και οι επιχειρηματικοί πελάτες που θα διατεθεί. Με την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας επιτυγχάνουμε: 1) Άμεση ανάκληση της παρτίδας, από όλους τους πελάτες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, κυρίως ως προς την ασφάλεια τροφίμων και παράλληλα δυνατότητα αξιολόγησης των προμηθευτών, αποκλείοντας παραγωγούς που προκάλεσαν/προκαλούν προβλήματα. 2) Απόλυτη Runtime κοστολόγηση ανά παρτίδα. Αυτό είναι σημαντικό μιας και όλα τα έξοδα καταγράφονται σε όλους τους συντελεστές παραγωγής.