Μέσα στο λογισμικό ERP καταγράφονται οι πωλήσεις ανά κωδικό και ανά ημερομηνία. Με αναζήτηση βάση ημερομηνίας σχηματίζονται τα επιθυμητά γραφήματα.